Utvärdering

Vad säger andra om DeVi Coaching?

Nils Ericsson (avslutade kursen våren 2018);

På vilket sätt har DeVi Coaching förändrat din vardag till det bättre?

Det startar en process, efter en tid märker man att målet har kommit närmare. Det man önskar och drömmarna lyfts upp i ljuset. Det gör att självkänslan stärks, rädslan som tidigare fanns när allt låg i mörker försvinner. En känsla av att rädslan har vänt och vägen är mer upplyst.

Melika Kefala (avslutade kursen våren 2018);

På vilket sätt har DeVi Coachingen ändrat din vardag till det bättre?

Den stärker självförtroende och självkänslan, genom brainstorming och många av momenten fick jag mer idéer och insikter. Mer klarhet vilket ledde till en starkare känsla och förståelse.

Annelie Malm (avslutade kursen december 2017);

På vilket sätt har DeVi Coachingen ändrat din vardag till det bättre?

Som konstnär har jag inte längre panik vad det gäller mina drömmar vilket jag ofta hade innan jag gjorde Coachingen. Den gjorde mig positiv och tryggare i min vardag. Jag stärkte min självkänsla och fick en förståelse av att jag inte var ensam och känna som jag gjorde. Jag såg klarare på min framtid och lärde mig om olika sätt att både se och hantera verktyg som jag inte tidigare kände till.

DeVi Coaching

Stärk din självkänsla och få förtroende för framtiden. Det belyser dina drömmar och mål och startar en process som gör att du efter en tid märker att dina drömmar kommit närmare.

Söker du en business som du kan göra hemma och skapa passiv inkomst genom att hjälpa andra tjäna lite extra genom att få tillbaka pengar på det de ändå handlar.

Många av våra Coacher har olika tips om hur de gör för att få livet att fungera. Det är klokt att fråga människor som håller på och lever den livsstil du vill leva. Många går hem och bollar med grannar och vänner som inte vill förstå den förändring vi har gått in i. Det är inte en bra idé. Det kommer endast ta ännu längre tid för dig att bygga upp en ny plattform för dig som kan stödja dig ekonomiskt och skapa trygghet när fler och fler arbeten försvinner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *