Coach svenska

Arbeta med oss!

Du är redan Coach och är nyfiken på att lära mer och eventuellt ansluta dig till vår Coach utbud.

Vi har en mall som vi ser till att följa för att utveckla så många som möjligt med snabbast möjliga form. Vi tror därefter att var och en delar sin syn på DeVi Coaching, skulle du vilja gå en DeVi Coaching och sen bestämma om det kan vara intressant att ansluta dig till vår stab av coacher. Då är du välkommen.

Vi kör pragmatiskt och praktiskt. Du provar först hur det är att vara på sidan att bli coachad, därefter tar du ett beslut om hur till vida du vill finnas med oss som DeVi Coach. På det sättet når vi en gemensam form för utveckling trots att vi sen kommer alla använder olika sätt att uttrycka varje tema.

Du kan även vilja göra DeVi Coaching för att du vill ha en snabbväg till att uppdatera dig för framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *